Een bijzondere samenwerking

Een bijzondere samenwerking

Aan het woord: Lea Schellekens en Virginie Kosumi van Zuidenwind Coaching en training

“We beschouwen het als een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan deze nieuwsbrief van onze samenwerkingspartner Odygós. Beide organisaties zijn er op gericht om een kwalitatieve bijdrage met passend resultaat te leveren, daar waar het gaat om persoonlijke- en/of organisatorische veranderingsprocessen. Daarbij is de manier van werken van Zuidenwind en Odygós sterk complementair. Diepgang en meetbaarheid gaan hand in hand. Het trainen en coachen van kandidaten op vaardigheden en het inzicht geven in hun drijfveren is onze gezamenlijke professie bij onder andere loopbaanvraagstukken en bij teamontwikkelingstrajecten.

Samenwerking
Als onderdeel in het samenwerkingstraject is ons streven om de kandidaat niet enkel vaardigheden aan te leren, maar ook het geleerde te laten ervaren. Vanuit deze ervaring kunnen kandidaten komen tot een (her)ontdekking van hun diepere drijfveren. Odygós hanteert als slogan de zin: “Odygós brengt beweging in mensen”. Een bijna zelfde visie kennen wij vanuit Zuidenwind.
De naam Zuidenwind is gekozen omdat onze werkwijze zich kenmerkt door de warme windstroom uit het Zuiden. Deze wind helpt om in beweging te komen. Afhankelijk van de veranderambitie van de klant kan onze Zuidenwind variëren van een lichte bries tot een krachtige storm.

Vertrouwen in elkaars kwaliteiten
In beide gevallen zorgen zowel Zuidenwind als Odygós voor een duurzame beweging passend bij de eigenheid van het bedrijf of de persoon én met respect voor de oorspronkelijke cultuur en geschiedenis van de persoon of het bedrijf. Inmiddels heeft Zuidenwind een aantal opdrachten samen met Odygós gerealiseerd. Er is vertrouwen in elkaars kwaliteiten ontstaan en we weten dat we op elkaar kunnen rekenen. Maar vooral weten we dat we streven naar bewustwording van de klant, zodat deze, organisatie dan wel persoon, vanuit authentieke kracht gezonde keuzes kan maken voor zijn of haar toekomst”.

Een bijzondere samenwerking en een verrijking voor onze dienstverlening!