De opleiding Human Resource Management stelt je in staat om vaardigheden op het vlak van HRM te ontwikkelen. Door het interactieve karakter en de goede koppeling van theorie en praktijk krijg je gerichte handvaten voor een succesvolle realisatie van de voorkomende  HRM-werkzaamheden.

Na afronding van de opleiding heb je een gedegen kennis van het vakgebied HRM op HBO niveau. Om deel te kunnen nemen dien je te beschikken over een diploma minimaal op MBO niveau. Kennis van het vakgebied is niet noodzakelijk.

De opgedane kennis en praktische vaardigheden worden, aan het einde van de opleiding, getoetst aan de hand van jouw uitwerking en presentatie van de afstudeeropdracht.

De opleiding wordt verzorgd trainers/docenten met praktijkervaring.
Het programma bestaat uit 10 interactieve bijeenkomsten.

De opleiding HRM bestaat uit de onderstaande vier modules.
Elke module wordt in twee opleidingsbijeenkomsten uitgerold.

Module 1 : Organisatie

Thema’s:

Organisatie inrichting, structuur en cultuur
Ondernemingsbeleid en samenhang met HR
Sleutelvaardigheden van de organisatie
Competenties van de medewerkers

Module 2: Kennis en toepassing van personeelsinstrumenten

Recruitment en selectievaardigheden
Potentieel meting, functioneringscyclus en arbeidsvoorwaarden
Ontwikkeling van menselijk kapitaal
Meten en verbeteren van satisfactie en arbeidsvreugde

Module 3: HRM als regisseur

Arbeidsrecht en arbeidscontracten
Verzuim management en preventie
Invulling van de wet poortwachter
Beëindigingssituaties en hun wettelijk kader

Module 4: Gerichte inzet van interventies

De rol en positie van HRM
Interventies door HRM: coachen, adviseren, presenteren
Communicatievaardigheden in onderhandeling en conflict
Q4 DISC gedragsanalyse: inzicht in gedrag van jezelf en van anderen

Vaardigheidsontwikkeling op het gebied van:

Interviewtechnieken
Onderhandelen en bemiddelen
Presentatievaardigheden
Interpreteren van competenties en onderzoeksresultaten.

Kenmerken van de opleiding:

De opleiding bestaat uit een interactief programma van 10 bijeenkomsten van ieder 3 uur.
In 8 bijeenkomsten behandelen we de genoemde onderwerpen .
De 2 overige bijeenkomsten zetten we in voor de voor de uitleg van de persoonlijke DISC analyse plus de toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk en de presentatie van de eindopdrachten. De interval is 1x per 14 dagen. We gaan uit van 3 tot 4 uur zelfstudie per bijeenkomst.

Aanvangstijd: 18:30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op onze locatie in Berg aan de Maas.

Er wordt een DISC analyse ingezet, het daaruit voortvloeiende persoonlijke DISC profiel geeft inzicht in de individuele persoonlijke stijl en beschrijft de bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie.

Kosten:

Deze opleiding kost €2.175,-.
Deze prijs is inclusief boeken, persoonlijke DISC analyse, locatiekosten en catering.