OPRICHTING EN/OF ORGANISATIE VERKIEZING VAN EEN ONDERNEMINGSRAAD

Oprichting van een Ondernemingsraad: Duur 1 Dag

Is uw organisatie meer dan 50 medewerkers groot? Dan is een ondernemingsraad een vereist en zinvol organisatieonderdeel. Tijdens deze training wordt uitgelegd hoe een Ondernemingsraad het beste georganiseerd kan worden en welke stappen daarbij komen kijken.

Tijdens de training worden de volgende leerdoelen behandeld:

 • Instellen van een voorbereidingscommissie
 • Het maken van een voorlopig reglement (wat wordt er vastgelegd?)
 • Het communiceren naar personeel (wat en hoe wordt er gecommuniceerd?)
 • Organiseren van de verkiezingen (hoe doe je dit?)
 • Bekendmaking verkiezingsuitslag

Voor/na de bekendmaking:
De uitslag van de verkiezingen wordt bekend gemaakt door de voorbereidingscommissie. Hierna zal de directie de gekozen OR-leden installeren. Tijdens dit proces zijn er een aantal belangrijke zaken die goed geregeld moeten worden. Denk hierbij aan de telling, vaststelling en communicatie naar de organisatie.

Aan het eind van de dag gaat u naar huis met een stappenplan Oprichting Ondernemingsraad inclusief een tijdsplanning.

Inrichting van de Ondernemingsraad: Duur 1 Dag

De nieuwe Ondernemingsraad is benoemd en wil aan de slag gaan. Maar hoe werkt dat nu precies?
Tijdens deze training wordt uitgelegd welke stappen de Ondernemingsraad moet nemen. Daarnaast worden de belangrijkste rechten en plichten van een OR behandeld. Deze training is ook geschikt voor zittende Ondernemingsraadleden die hun kennis omtrent de Wet op ondernemingsraden willen opfrissen en willen nadenken over nieuwe vormen van medezeggenschap.

Tijdens de training worden de volgende leerdoelen behandeld:

 • Inhoud van OR-werkzaamheden
 • Rechten en plichten van de OR
 • Verschillende soorten rechtsgangen. Denk hierbij aan adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht etc.
 • Verwachtingen t.a.v. een OR lid
 • Facilitering
 • Definitief reglement OR en ondernemingsovereenkomst
 • Goed voorbereid aan het werk
 • ‘Tips en tricks’ omtrent OR-werkzaamheden

Aan het einde van deze dag gaat u naar huis met alle informatie omtrent de Wet op de Ondernemingsraden.

Professionalisering van de Ondernemingsraad: Duur 1 dag

De OR-leden zijn gekozen en kennen nu de regels en plichten. Nu moeten de taken van de Ondernemingsraad nog georganiseerd worden. Tijdens deze training wordt er uitgelegd hoe een Ondernemingsraad georganiseerd wordt en welke zaken daarbij komen kijken.

Tijdens de training worden de volgende leerdoelen behandeld:

 • Is het samenstellen van verschillende commissies noodzakelijk?
 • Benoemen dagelijks bestuur OR (taken en bevoegdheden)
 • Uitleg mandaat voor OR-leden
 • Welke commissies kent de Ondernemingsraad en wat zijn bijbehorende thema’s en aandachtsgebieden:
  • Arbo of VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) commissie
  • Financiële commissie
  • PR-commissie
  • Sociaal beleid commissie
 • Vergaderen met belichting van alle ins en outs van de OR
 • Behandelen van uw eigen instemming- of adviesaanvragen via de BOB-methode
 • Tips en tricks t.a.v. bovengenoemde thema’s

Aan het einde van deze dag gaat u naar huis met de kennis om een Ondernemingsraad te installeren en te starten. En kunt u deze kennis gebruiken bij de professionalisering van uw Ondernemingsraad.
CTA_info_offerte_150pxWIT