Een goede manager moet beschikken over een breed scala aan kennis en vaardigheden. Als manager draagt u een brede verantwoordelijkheid en daar hoort een uitgebreide uitrusting bij. Onze training management biedt de expertise die u nodig heeft voor een managementrol op verschillende organisatieniveaus. Nieuwe vormen van leiderschap en management inspireren organisaties, teams en medewerkers tot betere resultaten en meer werkplezier. Bent u er klaar voor?

 

Onze management trainingen:

 • Effectief verzuimmanagement

  Als onderdeel van een effectief verzuimmanagement worden leidinggevenden geacht verzuimgesprekken te voeren. Met het doel het verzuim te reduceren, beheersbaar te houden en zo kosten te besparen. Tijdens deze training krijgt u o.a. inzicht in zowel het gedrag van medewerkers als dat van uzelf. U leert effectief gedrag en grondhouding te beïnvloeden.

 • Leidinggeven op de werkvloer

  Als leidinggevende moet u kunnen inspireren, doelen kunnen realiseren en medewerkers kunnen motiveren. Een bijzondere uitdaging, maar lang niet altijd eenvoudig. In deze training gaan we aan de slag met het verbeteren van uw vaardigheden als leidinggevende.

 • Leidinggeven aan teams

  Als leidinggevende moet u weten waar u voor staat en dit ook kunnen overbrengen. Tijdens deze training leert u niet alleen leidinggeven aan teams, maar komt ook uw eigen visie op leidinggeven en inzicht in teamrollen aan bod. Op die manier leert u uw eigen visie te vertalen naar uw collega’s.

 • Competentiegericht leidinggeven

  In deze training besteden we aandacht aan de theorie en de praktijk van het competentiegericht leidinggeven. Hierbij komt o.a. het signaleren, benoemen en ontwikkelen van competenties en het bijbehorende gedrag aan bod.

 • Middelmanagement met diploma

  De kwaliteit van het management heeft veel invloed op het succes van een organisatie. Hoe zijn de bedrijfsprocessen georganiseerd? Hoe worden medewerkers gemotiveerd? Slechts enkele belangrijke vragen die op middelmanagementniveau aan bod komen. In deze training worden alle facetten rondom middelmanagement behandeld.

 • Praktisch Hoger Management

  In de opleiding praktisch hoger management leert u als manager omgaan met zowel de druk van het management als de druk van de werkvloer. Tevens gaan we in op uw bedrijfskundige kennis om zo meer inzicht te krijgen in de verschillende bedrijfsprocessen.

 • Cultuur en gedragsverandering

  Het gedrag van anderen is een spiegel van uw eigen gedrag! Tijdens deze training  krijgt u inzicht in culturen en teams en gaat u met gerichte tools aan de slag zo te leren hoe u gedragsverandering teweeg kunt brengen.

 • Competentiemanagement

  Veel managers kampen met de vraag hoe ze competentiemanagement succesvol kunnen invoeren en borgen binnen de organisatie. Middels deze opleiding leren wij u de fijne kneepjes om competentiemanagement te doen slagen en gaat u aan de hand van gerichte ontwikkeltools oefenen.