De opleiding strategisch Human Resource Management kenmerkt zich door een interactief karakter. Deze opleiding stelt je in staat om vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen binnen het vakgebied Strategisch HRM.

Na afronding heb je een hbo achtergrond en opleidingsniveau. Middels een concrete op jouw organisatie toegesneden afstudeeropdracht, worden je vakinhoudelijke kennis en praktische vaardigheden getoetst.

De opleiding wordt verzorgd door 4 trainers/docenten met allen praktijkervaring. Het programma bestaat uit 12 interactieve colleges die afgewisseld worden door 4 intervisiesessies.

De opleiding Strategisch HRM bestaat uit de volgende modules:

 

Module 1:       Organisatie identiteit

Een organisatie die zichzelf kent is in staat om haar doelgroep en markt goed te bedienen. Organisatie identiteit zegt iets over wie je bent, waar je voor staat, wat je te bieden hebt en hoe je dat doet.

In deze module ga je op zoek naar de identiteit van de organisatie en waaruit deze is opgebouwd. Je maakt kennis met organisatiewaarden en kerncompetenties en leert hoe je die onderzoekt en uitdraagt zowel binnen als buiten de organisatie. Je onderzoekt de organisatiecultuur en zult ontdekken of die stimulerend of belemmerend werkt op het realiseren van organisatiedoelstellingen. We nemen je mee in de ontwikkelfasen waarin organisaties zich kunnen bevinden  en de rol en positie van HR. Je stelt een vlootschouw op van de personeelsbezetting en komt tot een analyse van de gewenste en de actuele situatie. De module wordt afgesloten door het schrijven van een onderzoeksrapport.

Thema’s:

Missie, visie en cultuur
Organisatie waarden
Kerncompetenties van de organisatie
Organisatie ontwikkelfasen
Propositie naar de arbeidsmarkt
Rol en positie van HR in de organisatie

Werkmethoden:

Disc stijl en waarden
Onderzoeken en analyseren van de organisatie identiteit (Treacy en Wiersema)
Vaststellen van organisatiecomponenten middels 7S model
Onderzoeken en vaststellen van de organisatie cultuur
In kaart brengen van de behoefte aan personeel (kwalitatief en kwantitatief)
Vlootschouw van personeelsbezetting middels H3P model
Arbeidsmarktcommunicatie
Onderzoeken en analyseren van de relevante arbeidsmarkt

Module 2:       Vitaliteit en wendbaarheid

Het vermogen om in te spelen op continu veranderende marktomstandigheden is een must voor organisaties. Als je niet meebeweegt met de omgeving, dan komt de organisatiecontinuïteit in gevaar. De organisatie zal wendbaar en vitaal moeten zijn om alle in- en externe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

In deze module behandelen we thema’s rondom de vitaliteit en wendbaarheid van de organisatie en het personeel. Denk daarbij aan zaken als personeelsopbouw, competentiemanagement en vitaliteit. Je onderzoekt in hoeverre jouw organisatie in staat is om van strategie te wijzigen in geval daar noodzaak voor. Je brengt de sterke en zwakke eigenschappen van de organisatie in kaart en schrijft daarover een adviesrapport. Je sluit deze module af middels een presentatie van jouw adviesrapport aan docenten en medestudenten.

Thema’s:

Behoefte aan competenties
Demografische opbouw en ontwikkeling
Duurzame inzetbaarheid en verzuim
Flexibiliteit

Werkmethoden:

Vaststellen welke HR-thema’s aangepast dienen te worden
Ontwikkel op 3 thema’s een goed onderbouwd advies
Presenteer de adviezen en verdedig de keuzes

Module 3:       Strategisch HR Management

Strategisch HR Management wil zeggen dat het HR-beleid nauw is afgestemd op de core business van de organisatie. Daarbij wordt uitgegaan van interne en externe factoren. De uitdaging zit hem met name in het nemen van de juiste acties in de juiste volgorde.

Na afronding van module 1 en 2 ga je aan de slag met module 3: Strategisch HR Management. In deze module leer je waaruit HR strategie is opgebouwd en ga je een strategie opstellen voor jouw HR-afdeling. Je kijkt daarbij naar interne en externe factoren die daarop van invloed zijn. Vervolgens vertaal je de HR strategie door naar HR-beleid en HR-doelstellingen. Alle belangrijke HR processen komen aan de orde, evenals thema’s als arbeidsmarktontwikkelingen en verandermanagement. Je sluit deze module af door jouw HR strategie en de daaruit voortgekomen beleidskeuzes te presenteren en te verdedigen aan docenten.

Thema’s:

Stuurinformatie en dashboard
Arbeidsmarktontwikkelingen
In-, door- en uitstroom
Verandermanagement
Performance management
Employer branding
Samenwerking met stakeholders (in- en externe)
Functieprofielen en beloningsbeleid

Werkmethoden:

Presenteren en interacteren
Intervisie en uitwisseling
Invloed ontwikkelen
Coaching

Kenmerken van de opleiding:

De opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten van ieder 3 uur.
Daarbij wordt uitgegaan van 3 modules van 4 bijeenkomsten van ieder 3 uur.
De interval is 1x per 14 dagen
Aanvangstijd: 18:30 uur
Locatie: Berg aan de Maas
Aanvullend aan de 12 bijeenkomsten zijn er 4 intervisiebijeenkomsten van ieder 3 uur
Intervisie en presentatie eindopdracht kan op werklocatie van een student plaatsvinden, mits binnen een straal van 50 KM rondom Sittard
We verzorgen een interactieve studie
We werken met recente literatuur en spelen in op actuele zaken (WAB e.d.)
We werken met thuisopdrachten en actuele casuïstiek al dan niet aangedragen door studenten
Iedere module wordt door de student afgesloten met een presentatie of een adviesrapport
In module 2 wordt een DISC analyse ingezet, deze zit in de prijs inbegrepen

Kosten:

Deze opleiding kost € 2.325,-. Deze prijs is inclusief boeken, locatiekosten en catering.