Als onderdeel van een effectief verzuimmanagement worden leidinggevenden geacht verzuimgesprekken te voeren. Met als doel het verzuim te reduceren, beheersbaar te houden en zo kosten te besparen. Maar verzuim kan ook gedrag zijn. Zowel het gedrag van de zieke werknemer als dat van de leidinggevende.

Tijdens deze eendaagse training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Korte theoretische beschouwing m.b.t. het beïnvloeden van gedrag.

  • Bespreken van cases rondom de thema’s frequent verzuim, signalering, re-integratie, contactgesprek, grijs of zwart verzuim.

  • Oefenen van cases met professioneel acteur.

Wilt u meer weten over deze training?

Vul dan uw naam en e-mailadres in en ontvang per e-mail meer informatie.

[email-download-link namefield=”YES” id=”1″]