Het effectieve functioneringsgesprek

Iedere leidinggevende krijgt ermee te maken; het functioneringsgesprek. Een formeel moment waarop u samen met uw medewerkers praat over het functioneren, de afspraken die u in het taakstellende gesprek met elkaar gemaakt heeft en de voortgang ervan.

Workshop
Maakt uw medewerker vorderingen in het realiseren van de doelen?
Hoe kijkt hij aan tegen de door u en door de organisatie geboden ondersteuning?
Hoe zit de medewerker in zijn / haar vel? Wat is zijn teamrol?

Deze workshop biedt u concrete en praktische handvatten om dit jaarlijkse moment te gebruiken als inspiratie en motivatie voor medewerker. Aan de hand van individuele en groepsopdrachten wordt u aangespoord deze vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen. Wij geven u theoretische inhoud en gaan daarbij echt aan het werk! Daarnaast is er in deze workshop ruimte voor eigen cases. Wat vindt u lastig, waar loopt u persoonlijk tegenaan?

Resultaat
Na het bijwonen van deze workshop bent u prima toegerust en in staat een kwalitatief functioneringsgesprek te voeren. U weet hoe u zich moet voorbereiden en hoe u het gesprek kunt opbouwen en voeren. Daarnaast bent u in staat om op basis van uw eigen organisatieaanpak verslag te leggen en goede meetbare afspraken te maken, met medewerker gericht op de toekomst.

Kosten en aanmelding
Datum: 13 mei 2016

Duur:
1 dag van 09.00 – 16.30 uur.
Kosten:  € 375,-  exclusief B.T.W.
Inclusief: Lunch en gratis parkeren
Doelgroep: De workshop is bedoeld voor leidinggevenden, maar zeker ook interessant voor medewerkers die zich beter willen voorbereiden op hun functioneringsgesprek.

Aanmelden of vragen? Stuur een e-mail naar info@odygos.nl