Odygós brengt beweging in mensen

Odygós brengt beweging in mensen

Na elf jaar was Odygós toe aan een nieuwe, frisse uitstraling met een boodschap die kenmerkend is voor het effect van onze dienstverlening. Beweging is een natuurwet in elke organisatie en het is onze kracht om dit te realiseren. Samen met Morres & Company zijn we aan de slag gegaan om dit te vertalen naar een nieuwe huisstijl en vernieuwde boodschap ‘Odygós brengt beweging in mensen’. Het resultaat ziet u hier op onze nieuwe website, maar ook op onze facebook– en linkedinpagina.

Als we om ons heen kijken en luisteren dan is beweging in elke organisatie van belang en cruciaal om te kunnen overleven in onze veranderde “bewegende economie”. Odygós kan u helpen deze beweging tot stand te brengen, maar wij gaan niet op uw stoel zitten. De bewegingsbereidheid en bewegingsruimte van uw mensen maken dat uw organisatie mee kan bewegen. Kennis, kunde, betrokkenheid maar vooral ook competenties maken dat mensen willen maar vooral ook kunnen veranderen.

Hoe kan Odygós u helpen deze beweging in gang te zetten?

Ons brede opleidingsaanbod helpt uw mensen om zich te ontwikkelen en vaardigheden op te doen die de gewenste beweging mogelijk maken. Daarnaast zal de inzet van onze HR professionals u ondersteunen om de gewenste beweging te implementeren en te borgen binnen uw organisatie. Daarbij houden we rekening met de veranderingen in wetgeving en arbeidsmarkt. Samen brengen wij uw huidige potentieel in kaart en bepalen we de ontwikkelbehoefte. Daarnaast voeren wij de programma’s uit en meten of de gewenste beweging gerealiseerd is.

Wij komen graag eens met u van gedachten wisselen en brengen ook in uw organisatie graag ‘beweging in de mensen’.

René Raats
Directeur