Hier dan verklarende tekst voor projectmanagement (dit is dus niet te verwarren met de menu-pagina)