Trainen met TrainingsMoment

Trainen met TrainingsMoment

Odygós mag, als een van de weinige trainingsorganisaties in Limburg, werken via de methodiek van TrainingsMoment. Het unieke aan deze manier van trainen is het individuele aspect van de persoonlijke trainingssessies gericht op een concrete gesprekssituatie.

De persoonlijke trainingservaring

Door te werken via de methodiek van het TrainingsMoment biedt Odygós organisaties een andere manier aan om medewerkers te trainen in communicatieve vaardigheden. Meestal vindt vaardigheidsontwikkeling plaats door groepstraining. Het individuele rendement voor deelnemers aan groepstrainingen is daardoor vaak beperkt. Daarnaast is de tijd en veiligheid om persoonlijke leerdoelen echt te ontwikkelen beperkter aanwezig.

Wij verzorgen daarom persoonlijke trainingssessies gericht op een concrete gesprekssituatie. Zo trainen wij medewerkers op één dag individueel in het voeren van verschillende gesprekssoorten. Voor de een kan dit bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek zijn en voor de ander een verzuimgesprek. De persoonlijke trainingssessies duren standaard 60 minuten en worden begeleid door een ervaren communicatietrainer en een professionele acteur.

Door het persoonlijke en intensieve karakter van de training bereikt u een maximale trainingsopbrengst in een veilige leeromgeving. In een zeer korte tijd worden uw leerpunten zichtbaar, wordt concrete feedback gegeven en oefent u uw belangrijkste gespreksvaardigheden. Trainen met TrainingsMoment is dus echt een training op maat!

De trainingsmomenten

De trainingsmomenten die wij u aanbieden liggen allemaal op het terrein van de communicatie. Communicatie tussen leidinggevende en medewerker en tussen medewerker en klant of cliënt. U moet hierbij denken aan gesprekssoorten als een slecht-nieuwsgesprek, een sollicitatiegesprek of een telefonisch klachtgesprek. Hieronder vindt u een overzicht van de gesprekssoorten die u kunt trainen.

Gesprekssoorten voor leidinggevenden

 • Slecht-nieuws gesprek
 • Signalerings-/preventiegesprek
 • Sollicitatiegesprek
 • Functioneringsgesprek
 • Feedbackgesprek
 • Beoordelingsgesprek
 • Discipline-/correctiegesprek
 • Loopbaangesprek
 • Exitgesprek
 • Opvang en nazorg gesprek
 • Verzuimgesprek

Gesprekssoorten voor medewerkers

 • Telefonisch klachtgesprek
 • Agressiepreventie-aanpak
 • Verkoopgesprek
 • Feedbackgesprek
 • Loopbaangesprek
 • Sollicitatiegesprek

Werkwijze

De trainingssessie duurt standaard 60 minuten. Als voorbereiding op uw trainingssessie neemt u de informatie door die hoort bij de betreffende gesprekssoort. De informatie bestaat uit enkele A4tje’s tekst en het bekijken van verschillende filmpjes. Uw voorbereidingstijd bedraagt voor de meeste gesprekssoorten ongeveer 30 tot 40 minuten. Bij aanvang van de trainingssessie maken de trainer en acteur kort met u kennis. Vervolgens gaat uw trainingssessie van start met enkele door de trainer aan u gepresenteerde gesprekssituaties. U krijgt van zowel trainer als acteur mondelinge feedback. Aan het einde van de sessie wordt de sessie kort met u geëvalueerd en ontvangt u een schriftelijk overzicht van uw sterke en mindere sterke kanten in de uitvoering van deze gesprekssoort. Alleen u ontvangt deze informatie. Uw privacy is gegarandeerd. Aan uw werkgever of anderen in uw organisatie wordt door de trainer geen mondelinge of schriftelijke terugkoppeling gedaan.

Wilt u meer informatie over deze trainingsmethode, neem dan vrijblijvend contact met ons op.