De middelmanager:  Sleutel tot succes

De middelmanager: Sleutel tot succes

De middelmanager kan dé sleutel tot succes binnen een organisatie zijn. Hij of zij is het scharnierpunt voor het realiseren van bepaalde doelen en verwachtingen. Om deze doelen te bereiken heeft de middelmanager een aantal handvatten nodig:

  • Een helder doel;
  • Verbinding: tussen top en midden en tussen top en werkvloer;
  • Autonomie: bevoegdheid en verantwoordelijkheid om het op een eigen manier te doen;
  • Een zichtbaar resultaat!

Belangrijk hierbij is hoe de bedrijfsprocessen georganiseerd zijn? Hoe worden medewerkers gemotiveerd? Dit zijn slechts enkele belangrijke vragen die op middelmanagement niveau aan bod komen en die wij behandelen in onze Middelmanagementtraining. Meer weten? Mail dan naar info@odygos.nl of bel 06-53265154.

Bekijk ook onze overige managementtrainingen.