Projectmanagement. Een andere manier van denken en werken.

Projectmanagement. Een andere manier van denken en werken.

Door Henk Pelzer | Trainer Odygós

“Projectmatig werken is een andere manier van omgaan met je dagelijks werk. Regelmatig kom ik in bedrijven waarin een aantal projecten naast elkaar draaien. Helder inzicht in de status en voortgang van projecten is dan erg belangrijk vanuit verschillende gezichtspunten. Denk aan het financiële deel, het managen van klantverwachtingen, het efficiënt inzetten van mensen en de juiste mensen op de juiste plek, lees in het juiste projectstuk. Tot zover niks nieuws toch….

Als je vervolgens met de mensen die werkzaam zijn in een project verder praat over of ze een helder beeld hebben over het eindresultaat, of het project op koers ligt, hoe het met de ureninzet zit, of het project qua planning nog binnen de normen zit, dan hoor en zie je vooral ander zaken.

Soms schrikbarend om te zien dat projecten een behoorlijk aantal uren boven begroting zitten , dat ze qua planning behoorlijk uit de pas lopen, dat mensen hun projecturen niet of veel te laat doorgeven. En daar bovenop komt nog eens dat in sommige situaties iedereen ook nog eens een ander beeld heeft van het eindresultaat van een project.

Je moet er eigenlijk niet aan denken , toch komt het bovenstaande veel vaker voor dan wenselijk is.

In de training projectmanagement komen naast de theorie en de praktijk van het projectmatig werken ook de aspecten gedrag , houding en hoe deze te beïnvloeden in een project aan de orde.

Denk aan zaken als een werkbaar en op de organisatie afgestemd projectdocument , het eenduidig formuleren van het eindresultaat en dat ook met alle betrokkenen te delen en af te stemmen. Tot aan aanspreken op gedrag en houding en het nemen van eigen verantwoordelijkheid binnen het project.

Met als ultieme doel om meer rendement uit een project te halen met tevreden medewerkers die bovendien trots zijn op het behaalde resultaat.”