Samenwerken…ook al heb je het (te) druk

Je bent hartstikke druk en kunt nauwelijks je eigen werk afkrijgen. Dat zie je ook bij je collega’s. Ieder doet zijn eigen ding en bij het koffieapparaat vertel je elkaar even snel hoe druk je bent. Als iemand het moeilijk heeft, doe je wel een poging om hem een hart onder de riem te steken, maar je voelt wel dat dat anders is dan echt helpen.
De tijd ontbreekt om in te gaan op inhoudelijke issues waar je collega mee bezig is. Dus verdiep je je er niet in. Want zolang je niet weet wat er speelt, hoef je er ook geen tijd aan te besteden. Niet betrokken raken is de beste strategie om je focus te houden op de zaken waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Dat snapt iedereen, dus jullie vragen dit ook niet (meer) van elkaar.

Toch mis je de gezamenlijkheid. Want jullie werken naast elkaar, niet met elkaar.
Bijvoorbeeld in het werkoverleg. Voor je het weet is het een verplicht nummer zonder waardevolle inhoud en met zeer matig resultaat. Ieder gaat uit van zijn eigen standpunt, kijkt vanuit het eigen perspectief en komt op voor het eigen belang. Dat leidt nogal eens tot oeverloze, soms felle discussies, die halverwege gestaakt worden onder druk van de volle overlegagenda. Een goede oplossing blijkt dan moeilijk te vinden.

Uiteindelijk leg je jouw bespreekpunten niet meer op tafel en maak je je eigen keuzes. Het levert toch niets op, behalve dan – hoe welkom – tijd voor andere dingen. Je doet jouw taken naar beste vermogen en hoopt maar dat het past in het gehele plaatje van de organisatie. Soms heb je goedkeuring nodig van ‘boven’. Dan zorg je dat het voldoet aan hun eisen, namelijk met oog voor de financiële consequenties en wat het minst gedoe oplevert. Bevredigend is dit niet, maar ja het is niet anders, je moet door.

Een vreemde manier, als je werk valt onder de noemer ‘kennisintensief, complex en creatief’…
En dat is een kwalificatie die geldt voor de helft van de 8 miljoen werkenden in Nederland. Het behoeft denk ik geen uitleg dat in een dergelijke werkomgeving betere oplossingen worden gevonden als je ze mét elkaar bedenkt. Zonder samenwerking kom je niet tot de best mogelijke oplossingen. Dan moeten je collega dat alleen doen. En jij ook! Dus beste veel-te-drukke-werker, verdiep je wél in de problematiek van je collega. Want iets langer stilstaan bij een goed doordachte oplossing die gedragen wordt door meerdere belanghebbenden zorgt voor draagvlak en voor veel minder gedoe in de uitvoering. Dan houdt hij tijd over en die zal hij graag besteden om met jou mee te denken.

Doorbreek de cirkel en maak van het slechtlopende werkoverleg een broedplaats van goede ideeën.
Met deze aanpak creëer je onderlinge betrokkenheid en denk je positief met elkaar mee:

1. Beantwoord voor jezelf ter voorbereiding de volgende vragen:
• wat is de situatie?
• wat is het probleem?
• waarom is het een probleem?

2. Beantwoord met elkaar tijdens het overleg te volgende vragen, zodat je tot een gezamenlijk probleem komt:
• hoe denken de anderen er over?
• wat vinden jullie samen het probleem?
• waarom vinden jullie dat een probleem?

3. Ga vervolgens met elkaar op zoek naar oplossingen:
• hoe zou het mogelijkerwijs opgelost kunnen worden?
• wie kunnen allemaal een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem?
• wat kunnen de verschillende personen doen om tot een oplossing te komen?
• welke stappen moeten gezet worden en in welke volgorde?

Kortom: juist in een (te) drukke, kennisintensieve en complexe werkomgeving heb je de creativiteit van jezelf en je collega’s nodig om tot de beste oplossingen te komen. Neem met minder geen genoegen!

Bron: HRPraktijk.nl