Van goed naar beter: Het Functioneringsgesprek

Van goed naar beter: Het Functioneringsgesprek

Iedere leidinggevende krijgt ermee te maken; het functioneringsgesprek. Een formeel moment waarop u samen met uw medewerkers praat over het functioneren, de afspraken die u in het taakstellende gesprek met elkaar gemaakt heeft en de voortgang ervan.

Workshop
Maakt uw medewerker vorderingen in het realiseren van de doelen? 
Hoe kijkt hij aan tegen de door u en door de organisatie geboden ondersteuning? 
Hoe zit de medewerker in zijn / haar vel? Wat is zijn teamrol?

Deze workshop biedt u concrete en praktische handvatten om dit jaarlijkse moment te gebruiken als inspiratie en motivatie voor medewerker. Aan de hand van individuele en groepsopdrachten wordt u aangespoord deze vaardigheden te ontwikkelen en toe te passen. Wij geven u theoretische inhoud en gaan daarbij echt aan het werk! Daarnaast is er in deze workshop ruimte voor eigen cases. Wat vindt u lastig, waar loopt u persoonlijk tegenaan?

Resultaat
Na het bijwonen van deze workshop bent u prima toegerust en in staat een kwalitatief functioneringsgesprek te voeren. U weet hoe u zich moet voorbereiden en hoe u het gesprek kunt opbouwen en voeren. Daarnaast bent u in staat om op basis van uw eigen organisatieaanpak verslag te leggen en goede meetbare afspraken te maken, met medewerker gericht op de toekomst.

Wilt u hulp en of tips voor het voeren van een functioneringsgesprek? Meld u aan voor de workshop via: info@odygos.nl